Nasz program Angielski do celów akademickich ma na celu dostarczenie kluczowych umiejętności potrzebnych do życia uniwersyteckiego w USA. Jest on oferowany w naszych szkołach języka angielskiego w USA i może być traktowany jako samodzielny kurs, jako część programu ISC lub jako część kursu ISC Pathway w San Francisco.

Kurs pomoże ci uzyskać biegłość, dzięki której możesz wygodnie odbyć kurs na uniwersytecie amerykańskim, a także przygotować cię do życia w college'u.
Kurs trwa 8 tygodni z regularnymi datami rozpoczęcia przez cały rok i oferuje 20 lub 22 porannych lekcji tygodniowo. Możesz również wziąć dodatkowe 8 lekcji tygodniowo po południu z ogólnego angielskiego, aby zwiększyć swoje postępy.
Tematy obejmują styl pisania akademickiego, sporządzanie notatek, umiejętności studiowania, egzaminy praktyczne oraz wprowadzenie do lokalnej kultury. Będziesz także mieć regularne doradztwo akademickie od swoich nauczycieli i, jeśli to konieczne, pomoc w aplikacjach na uniwersytet lub uczelnię.


Kurs będzie obejmował:

  • Umiejętności słuchania, takie jak przedłużone słuchanie, aktywne słuchanie i sporządzanie notatek
  • Umiejętności czytania, takie jak szybkie wyszukiwanie informacji w tekstach, streszczanie i parafrazowanie
  • Umiejętności pisania, takie jak planowanie i łączenie pomysłów, struktura eseju i przedstawianie argumentów
  • Umiejętności mówienia, takie jak przedstawianie pomysłów, prowadzenie dyskusji lub seminariów, debatowanie i wyrażanie opinii
  • Wprowadzenie do metod akademickich i kultury uczenia się w Ameryce Północnej
  • Umiejętności uczenia się, w tym pisanie esejów, niezależne badania, umiejętność krytycznej analizy i myślenia, zaawansowane umiejętności czytania i prezentacji