TEC to kurs doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli języka angielskiego, którzy nie znają pierwszego języka, którzy chcą poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę zawodową i metodologię nauczania oraz poprawić swoje umiejętności językowe.

Podczas kursu uczestnicy badają określone aspekty metodologii i technik nauczania, a także wykorzystują i oceniają zakres pomocy dydaktycznych i zasobów. Na koniec kursu wszyscy otrzymują certyfikat „Nauczyciela kursu angielskiego”.

Objęte obszary obejmują:

  • Rozwój języka
  • Tło nauki i nauczania języków
  • Różne metody nauczania
  • Zarządzanie klasą i praktyczne umiejętności nauczania
  • Planowanie lekcji
  • Pomoce dydaktyczne i zasoby
  • Obserwacja doświadczonych nauczycieli

Kursy TEC są bardzo elastyczne i można je dostosować do konkretnych potrzeb uczestników. Możemy również zaprojektować dostosowane kursy TEC dla „zamkniętych grup” nauczycieli podróżujących o każdej porze roku.

Aby skorzystać z kursu, poziom języka angielskiego dla uczestników powinien wynosić co najmniej B2 w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (CEFR). Jest to odpowiednik Cambridge English: First.

Szkolenia dla nauczycieli we własnym kraju